Nyitólap

Önkormányzat

Galéria

Térkép

Címer

vissza


Címerünk leírása

Álló, háromszögű, kékkel és ezüsttel hasított pajzs aljában vízszintes hullámpólya váltakozó színekkel. A kék mezőben lebegő arany búzakalász, az ezüst mezőben lebegő zöld szőlőfürt egy levéllel.

Szembefordult, arannyal ékített, vörössel bélelt, nyitott, pántos ezüst sisak, vörössel és kékkel ékített arany heraldikával.

A sisakkoronából növekvő, 1-1 karóra felfutó zöld paprika- és paradicsompalánta. A takaró kék-ezüst.

A felirat a címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású. fecskefarok végződésű, íves arany szalag középső mezejében nagybetűs JÁSZÁGÓ felirat feketével. A településnév előtt és után 1-1 díszpont.

A címer idézi a hagyományos búza- és szőlőtermesztést, a paprika- és paradicsompalánta nevelést, idézi a településen átfolyó Ágói-patakot, valamint utal a Jászságra. A címer rangos jelképként tükrözi az egykor gazdag mezővárosi szintet elért történelmi Jászágót. A címer illeszkedik a Jász települések címerének sorába.

A címermotívumok tartalmi vonatkozásai egyértelműek, kivételt képez a búza és a szőlőábrázolás, mely túl a mezőgazdasági munka bemutatásán, mögöttes jelképet is hordoz, vallási tartalma van.

Részlet Jászágó Község Képviselőtestülete 6/2001./IV.24/ számú a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló rendeletéből:

1§ - 3§-ban rendelkezik az önkormányzat a címer használatról.

A 3§ 3. bekezdéséig az önkormányzat és intézményeinek jogosultságát írja le.

A 3§ 4. bekezdésétől az alábbiak szerint rendeli a címer használati jogát:

Az önkormányzaton és intézményein kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát - kérelemre- a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

/5/ Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.

/6/ A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

/7/ A /6/ bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezetek esetében 5 000.- - 100 000.- forintig terjedhet.

/8/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező megnevezését, címét

  • a címerhasználat célját

  • a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját

  • a használat időtartamát

  • a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát

  • a felhasználásért felelős személy megnevezését.

/9/ A címer használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a /8/ bekezdésben foglaltakat és a használatért fizetendő díjat. Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti ábrázolására, akkor csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. A címer kicsinyítése csak oly mértékű lehet, hogy ne sértse a hiteles ábrázolást.

/10/ Indokolt esetben az engedélyt a polgármester visszavonhatja.

/11/ A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
Kérjük a fentiek szíves figyelembevételét.


elérhetőségek-kapcsolat